Het verschijnsel Bob Evers

Het verschijnsel Bob Evers

John Beringen


Merkwaardig, zo'n aanbeden jeugdboekenserie voor kinderen, pubers, tieners, twintigers, zestigers, zeventigers, tachtigers, negentigers en toch vooral dertigers, veertigers en vijftigers (m/v) - en hun kinderen! Merkwaardig, dat onze drie opgewekte helden zich nooit samenhangend en persoonlijker hebben uitgelaten over, bijvoorbeeld, de ware aard van hun onderlinge verhoudingen, hun verdiensten (in funds, ponden, guldens, auto's, reisjes, edelstenen enz.), hun familie, de relatie met hun schrijvende vader en wat al niet meer. Alsof zij zich niet wilden lenen voor een diepergaander onderhoud. Alsof ze om 'overexposure' te voorkomen een publiciteitsembargo afgekondigd zouden hebben.

Niets is minder waar - het betreft hier een manco, een omissie, een onvolkomenheid, misschien wel een taboe. was once het niet St. Carolius van Aacken, abt van de basiliek van Porlezza da Stati, die al in de veertiende eeuw meende te moeten constateren: 'Wat ons het meest nabij is, zien we het laatst'?

John Beringen heeft het gelukkig tijdig gezien. Hij nam de tijd, pakte een pen en stelde onze drie niet klein te krijgen naturen een aantal vragen die al te lang op antwoord hebben moeten wachten. Hij heeft de reaction geredigeerd en op papier gezet. U kijkt momenteel tegen de achterkant van het resultaat.
Een waarschuwing is hier echter wel geboden: De liefhebber passe op dat hij niet te laat op zijn werk komt of zijn vakantie verdroomt, als hij eenmaal aan het encyclopedisch gedeelte van dit boek is begonnen.

Show sample text content

Download sample